MIKROELEKTRONIK-MONTERING

FÖRBEREDELSE AV WAFER

Dicing

Dicing eller wafersågning är en process genom vilken wafern singuleras till enskilda chip som förberedelse för montering. Processen består av två huvudsakliga steg; wafer-montering och wafer-sågning. MAK kan utföra sågning av retiklar, wafers and substrat monterade på upp till 8” wafer-ringar. Sågning av större wafers läggs ut; all kommunikation hanteras om så önskas av MAK.


Back-grindning

Wafer back-grinding är en process där baksidan på wafern slipas till rätt wafertjocklek innan montering. MAK har inte egen back-grinding, men vi lägger gärna ut det och hanterar all kommunikation om så önskas.

Warersågning - Wafer sawing

IC-KAPSLAR

PCB-substrat

Kundanpassade leadframes

Mikroelektronikkapslar - Microelectronic packages
PCB-substrat - Substrates for microelectronics

Keramiska kapslar finns tillgängliga med en rad olika lock inklusive tejpade, hermetiskt förslutna, keramiska och glaslock.

Open-Cavity-kapslar som vi hanterar:

• DIP

• MLF / MLP / QFN / DFN / LPCC

• PLCC•SOT / SC / TO / DPAK

• QFP / LQFP / PQFP / TQFP

• SSOP / TSOP / TSSOP

• SOIC / SOJ / MSOP / QSOP

• SOT / SC / TO / DPAK


M A Kapslingsteknik kan tillhandahålla praktiskt taget vilken kapsel som helst för dina prototyper, såsom open cavity, keramisk, laminat-substrat eller till och med kundanppassade kapsel-konfigurationer.


Om du inte har sett ut någon speciell kapsel i förväg, kan vi bistå med vår sakkunskap för att välja ut den kapsel som passar bäst i din applikation.


Open-Cavity-kaplar

Open-Cavity-kapslar är den ideala plattformen för nya IC-prototyper eftersom de är mekaniskt och elektriskt identiska med transfer- mouldade kapslar som görs vid eventuell framtida produktion. Vi arbetar med open-cavity-kapslar i industristandard från de flesta stora tillverkare. Vi kan även bistå med inköp av lämpliga kapslar.


Keramiska kapslar

Om keramiska kapslar är den bästa lösningen för din prototyp kan vi bistå med en helhetslösning. Vi köper in kapslar från ledande keramik-leverantörer och monterar dina enheter i överensstämmelse med din specifikation.


PCB-substrat

Om din produkt kräver utveckling av en kundanpassad BGA-kapsel, interposer eller annat PCB-substrat tillsammans med montering på substratet är MAK lösningen. Vi koordinerar design och tillverkning av ditt substrat, monterar och bondar ditt chip, kapslar, märker och sätter vid behov på lodkulor.


Vi har även utvecklat vår egen produktlinje med laminat-baserade MLF / MLP / QFN / DFN som är ideala för snabba prototyper och låg- till mellanvolyms-produkter.

Vi har kvalificert in substrattillverkare som använder sig av den senaste teknologin i sin substrat-tillverkning. Outline and prestanda är identisk med leadframe-baserade kapslar.


Lead Frames

MAK kan erbjuda kundanpassade leadframe-designer för volymproduction såväl som för prototyper. Vi arbetar ofta med fullt pläterade (Ni/Pd/Au) leadframes för att eliminera behovet av plätering efter molding.


MIKROELEKTRONIKMONTERING: TRÅDBONDING


Adhesive bonding / Chip-limning

Adhesive bonding görs med ledande eller icke-ledande lim beroende på applikationskrav.


Trådbondning

Få företag i norra Europa kan matcha MAK's kunskap och erfarenhet inom trådbondning. Vår huvudsakliga bondteknologi är Au-ball-bonding. Standard-pitch är 50 µm, men för prototyper kan pitchen minskas ytterligare.


Andra förbindningsmetoder tillgängliga hos MAK är

• Lödning

• Vakuumlödning

• Mikrosvetsning


Guldtrådsbondning - Gold wire bonding

Trådbondning allmänt:

• Tråddiameter 17 µm - 75 µm

• Korta trådar < 300 µm

Långa trådar > 10 mm

Stackade chip

Multi-chip

• Multi-lager

Kulbondning - Ball bonding

Ball bonding:

• Guld-ball-bonding

Stud-bumping (Au-wire)


Wedge bonding:

Guld-wedge-bonding

Aluminium-wedge-bonding

Heavy wires:

   125-500 µm Au, Al, Pt

Mikrosvetsning - Micro Welding

Mikrosvetsning


MIKROELEKTRONIKMONTERING: INKAPSLING

Mikroelektronikmontering - Microelectronic assembly


Inkapsling - olika alternativ

Efter trådbondning kan vi erbjuda flera olika inkapslingsalternativ för att åstadkomma det skydd och/eller åtkomlighet du behöver i din applikation.

Vi kan erbjuda följande alternativ:

.

Helt inkapslad

Transfer-mouldad: Hel inkapsling med epoxi i en mould-process enligt industristandard.


PMM: Hel inkapsling med epoxi i vår egenutvecklade moulding- process. Kapslarna är kompatibla med vanliga testsocklar.


Glob-Top: Kapslarna är fullt inkapslade med silikon eller epoxi och har en välvd yta.


Transarent Epoxi: Fullt inkapslade med icke-fylld epoxi som Glob-Top eller med PMM. För verfikation av trådbondning, som visuellt prov eller för optiska applikationer.


Hermetisk kapsel: För mer krävande tillämpningar kan vi tillhandahålla hermetiskt sömsvesade kapslar enligt MIL-standard.


Delvis inkapslad, Exponerat chip

Inkapslade med epoxi eller silikon på valda delar.


Öppen kapsel

Vid behov kan vi även skicka kapslar där chip och bondtrådar är exponerade och levererar då i speciella skyddande askar.

 

PMM

Helt inkapslad

PMM


Glob top

Glob-top

Hermetisk sömsvetsad kapsel - Seam welded package

Hermetisk sömsvetsad kapsel


ÄNNU MER MIKROELEKTRONIKMONTERING:

BGA-kapsel - BGA ball

BGA-kulor

MAK kan sätta BGA-kulor på kundanpassade substrat. Kulor i storlekar mellan 0.25 mm upp till 2.00 mm finns att tillgå, både som Sn/Pb och som Pb-fria legaringar.


Vi kan även sätta kulor på nya moduler eller omarbeta en existerande modul.


Flip-Chip-montering

MAK har möjlighet till Flip-Chip-bondning och kan placera bumpade enheter med +/- 10 µm placeringsnoggrannhet.


Applicationer includerar flip-chip, 3D-kapslar, MEMS, optoelektronik, mikrooptik-bondning och montering, sensorer, chip på glas/chip på flex mm.


BGA-kapsel med kulor på baksidan av komponenten.


MIKROELEKTRONIKMONTERING: BACK END


Test

Vi kan med vår kunskap och erfarenhet även bistå med test av komponenter efter montering. Kunden tillhandahåller då för produkten anpassad  testutrustnng för elektrisk test, MAK tillhandahåller testoperatörer och kör testen med full ingenjörssupport.


Tillförlitlighetstest

För tillförlitlighetstestning av din produkt, kan vi erbjuda följande:

• Temperature Humidity Bias (THB) Life Test 85°C/85% relative humidity - JESD22-A101

• Moisture/Reflow Sensitivity Classification - IPC/JEDEC J-STD-020

• HTSL (High-Temperature Storage Life Test) - JESD22-A103, MIL-STD-883 Method 1008

• Temperature Cycling (TC) Air to Air - JESD22-A104, MIL-STD-883 Method 1010.7

• Preconditioning - JESD22-A113


Tape and Reel

MAK kan leverera komponenter i waffle pack, på Jedec trays, i påsar eller på tape & reel. Tape & reel-processen kan hantera tejpbredder på mellan 8 och 72 mm enligt EIA-481. Endast i kombination med någon av våra andra tjänster.


Lasermärkning

Märkning av dina produkter efter kapsling eller lockpåsättning är det ideala sättet att kunna identifiera dina produkter på ett bra sätt, oavsett om du utför interna tester eller skickar prov till kund. Med vår YAG-laser kan vi märka din produkt med exempelvis företagets logo och namn, produktnamn, lot-nummer, wafer-nummer, serienummer och datumkod.


Vi kan arbeta med de flesta bildformat och kan även bistå med design som motsvarar dina märkbehov. 


Lasermärkning - Laser marking

Lasermärkta komponenter packade på waffle-pack

Jedec tray

Jedec tray

Tape & reel

De inkapslade komponenterna kan sättas på skyddande tejp för enkel hantering i monterings-maskiner. Tejpbredd 8-72 mm

AVANCERAD MIKROELEKTRONIK-MONTERING

Våra flexibla processer och utrustning gör det möjligt för oss att leverera prototyper som uppfyller de höga monteringskrav som krävs för exempelvis Flip-Chip, Chip-on-Board, Stackade chip, Multi-Chip-moduler, System-in-Package, BGA eller MEMS-enheter.


Chip on Board (COB) / Chip on Flex (COF)

Vi har kapacitet att montera och bonda chip på PCB och flex. Eventuella passiva komponenter monteras och chip skyddas med kapslingsmaterial, frame & lid eller med kundanpassade lock. Vi kan även designa test-fixturerer till det besatta kretskortet.


Multi-Chip-Modul (MCM) / System in Package (SiP)

Våra flexibla monteringsprocesser möjliggör förbindning av multipla komponetner, inklusive chip och diskreta komponenter, på substrat. Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi tar hem keramik- eller laminatbaserade PCB från industriledande leverantörer och monterar enligt dina specifikationer.


Flip-Chip-Bondning

När du är redo att gå över till Flip-Chip-technologi, kan vi erbjuda komplett  prototyp-monteringsservice inklusive:

• Bumpning av chip

• Chip-montering

• Solder Reflow

• Underfill

• Inkapsling

• Montering av kulor på substrat

MAK kan även bistå med substratdesign och -tillverkning och därmed leverera en helhetslösning för Flip-Chip.


Stackade chip

Om din enhet kräver integration av multipla komponenter i en singelkapsel  såsom för ASIC eller minneschip, ger en lösning med stackade chip minst footprint och den oftast mest kostnades-effektiva lösningen. Vår kompetens inom  chiplimning och trådbondning inklusive chip-till-chip och chip-till-substrat-bondning, möjliggör montering av avancerade enheter med stackade chip. Back-grinding av individuella chip möjliggör att de färdiga enheterna uppfyller tjockleksspecifikationerna hos Jedec-trays.


MEMS

Med MAK’s monteringstekniker och kunskap inom polymera material möjligörs montering av unika MEMS-enhetrer, inklusive kemi-, miljö- och tryck-sensorer och liknande som kräver en luftfylld kavitet.


Multi-chip module

Multi-Chip-Modul