KAPSLING OCH INGJUTNING

Termoplastgjutning - Thermoplastic moulding

Termoplastgjutning tillverkad med speciell gjutmassa och kundanpassat gjutverktyg.

Ingjutning av elektronik - Potting

Ingjutning av elektronik med standard- eller kundspecifik plast- eller metallkåpa.Det finns många orsaker att gjuta in eller kapsla elektronik. En av de främsta orsakerna är att man vill åstadkomma något slags skydd mot exempelvis yttre miljö, kemikalier, fukt, vibrationer eller som mekaniskt skydd. Det kan också vara för att åstadkomma en särskild formfaktor på produkten.


Innan val av kapslingsmetod och -material behöver alla krav på produkten specificeras. Det krävs både kunskap och erfarenhet av polymera material och möjliga kapslings- och ingjutningsproceser för att kunna välja rätt material och tillverkningsprocess för din produkt. Det krävs även förståese för hur polymera material beter sig och åldras då de utsätts för faktiska förhållanden. Det finns med andra ord många parametrar att ta hänsyn till; missar du en så kan det i västa fall sluta med en produkt som inte fungerar.


MAK har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med kapslings- och ingjutningsprocesser. Vi har inte några standardprodukter eller material utan varje projekt är unikt och kräver vår fulla uppmärksamnet för att kunna utvärdera och utveckla en lösning som uppfyller alla krav.


Med vår erfarnhet och kunskap kan vi erbjuda en helhetslösnig som gör din idé till en prodiukt. MAK är oberoende och representerar inte någon leverantör eller varumärke utan väljer det polymera material som är bäst lämpat för din produkt.


Ju större utmaning desto större anledning att välja MAK som din partner för dina ingjutnings- eller kapsliingsprojekt.


Frensor

Kundspecific lösning med speciell gjutmassa utvecklad för att kunna motstå extrem nötning.


Ompackning av lim - Repacking adhesives

Ompackning av lim till mindre produktionsanpassade sprutor.